Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spyro/public_html/libs/mysql.php on line 6
Nadruki - Spyro

Termotransfer

"GUMA" jest materia?em wykonanym z wysokiej jako?ci matowej folii poliuretanowej, zlaminowanej z termicznie aktywowanym klejem. Przeznaczony do termotransferu na tekstyliach. Dzi?ki elastyczno?ci i mi?kko?ci jest przyjemny w dotyku. Nie odbija ?wiat?a. Mo?e by? u?ywany na ubraniach roboczych, odzie?y sportowej i rekreacyjnej oraz jako element dekoracyjny na tekstyliach. Nadaje si? do stosowania na tkaninach bawe?nianych, poliestrowych oraz mieszanych: bawe?na/poliester i poliester/akryl. Wyst?puje w 36 kolorach. Zaleca si? pra? w temperaturze 60OC, mo?na czy?cic chemicznie
"MESZEK" to wysokiej jako?ci materia? na bazie w?ókien celulozy. Dzi?ki zastosowaniu wysokich i g?stych w?ókien posiada charakterystyczn? faktur? i g??bi? koloru. U?ywany jest do tworzenia nadruków na ubraniach roboczych, odzie?y sportowej i rekreacyjnej oraz jako element dekoracyjny na tekstyliach. Mo?e by? stosowany na tkaniny bawe?niane, poliestrowe oraz mieszane: bawe?na/poliester i poliester/akryl. Wytrzymuje pranie w temperaturze 40ºC (proszkiem bez wybielacza), mo?liwe jest czyszczenie chemiczne, nale?y pra? na „lewej” stronie.

 

Haft komputerowy

Zaliczany jest do ekskluzywnych metod zdobienia. G?ówn? zalet? techniki haftu jest wysoka trwa?o?? wzorów oraz atrakcyjny wygl?d. Haft na pewno nie ulegnie odbarwieniu oraz zachowa sw? trwa?o?? i po?ysk przez ca?y czas u?ytkowania. Haft wykonujemy na: koszulkach, polarach, bluzach, kurtkach, a tak?e wszelkiego rodzaju naszywki oraz emblematy.

 

Sublimacja

Technika sublimacji sprawia, ?e wykonany nadruk na koszulce, bluzie, czy nawet smyczy, jest odporny na wod?, czy na promieniowanie s?oneczne. Decyduj?c si? na to rozwi?zanie, zyskuje si? wi?c nie tylko trwa?y produkt, ale równie? ciekawe i modne w wygl?dzie zastosowanie.

 

http://panoramafirm.pl/images/0/2/010314402.jpg

Tampodruk

Jest jedn? z najpopularniejszych i zarazem najta?szych technik. Zalet? techniki tampodruku jest mo?liwo?? nadruków kolorowych z bardzo ma?ymi szczegó?ami na wypuk?ych artyku?ach. Tampodruk stosuje si? do nadrukowywania na ró?nego rodzaju pod?o?ach takich jak: tworzywa sztuczne, szk?o, drewno, metal oraz innych powierzchniach po uprzednim wykonaniu próby. Technika bardzo efektowna i dok?adna.

 

Sitodruk

Jest technik? graficzn?, dzi?ki której mo?na wykonywa? wielokolorowe nadruki na tkaninie, papierze, plastiku. Sitodruk jest op?acalny przy du?ych nak?adach poniewa? ka?dy kolor jest drukowany oddzielnie dlatego te? nale?y przygotowa? do ka?dego koloru now? matryce. Sitodruk jest najta?szym rozwi?zaniem dla du?ych nak?adów. Nadruk cechuje wysoka odporno?? na ?cieranie i czynniki zewn?trzne oraz g??bokie nasycenie kolorów 

 

Copyright Spyro Strona glwna Firma Oferta Realizacje Sklep Kontakt