Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spyro/public_html/libs/mysql.php on line 6
Gadzety reklamowe - Spyro

Odzie?

Proponujemy ogromne mo?liwo?ci doskona?ej promocji ka?dego przedsi?biorstwa czy wydarzenia. W asortymencie dost?pne s? bluzy, polary, t-shirty, kurtki, czapki czy torby. W?a?ciwie ka?da cz??? odzie?y mo?e zosta? nadrukowana na podstawie wytycznych Klienta. 

T-shirty to odzie? reklamowa, która cieszy si? chyba najwi?ksz? popularno?ci? Wykorzystywane s? one w przypadku bardzo wielu ró?norodnych wydarze?. Nadruk na odzie?y reklamowej grafik pozwala ka?dej osobie na ciekawe wyró?nienie si? z t?umu, podkre?enie przynale?no?ci do konkretnej grupy czy te? na zaprezentowanie swojego podej?cia do ?ycia, zainteresowa? b?d? ?wiatopogl?du. T-shirty stanowi? ponadto doskona?? pami?tk? z wydarze?, których by?o si? uczestnikiem 

Koszulki polo to doskona?a odzie? reklamowa o nieco bardziej klasycznym i wyrafinowanym kroju. Na koszulkach polo najcz??ciej wykonuje si? haft przedstawiaj?cy nazw? czy te? logotyp firmy. Na odzie?y reklamowej jest on subtelnie wyeksponowany na r?kawie czy te? z przodu koszulki. Jest to tak?e ciekawa forma odzie?y pracowniczej, dzi?ki której mo?na podnie?? presti? swojej firmy.

Polary na których umieszczony jest logotyp firmy to nie tylko doskona?a forma reklamy, ale tak?e wygodna odzie?. Cechuje si? ona komfortem noszenia w nieco ch?odniejsze, zarówno letnie jak i zimowe dni. Dla tego typu odzie?y reklamowej najcz???ciej stosuje si? haft czy te? naszywki. 

Kurtki ?wietnie sprawdzaj? si? jako zimowa odzie? reklamowa. Podkre?lenie profesjonalizmu oraz presti?u przedsi?biorstwa ?atwo jest osi?gn?? wykorzystuj?c kurtki z logotypem firmy.

DÅ‚ugopisy

D?ugopisy

Na d?ugopisach mo?emy umie?ci? dowolny nadruk, np. LOGO, slogan reklamowy, dane adresowe firmy i inne. Nadruk mo?e by? jedno-, dwu-, trzy-, lub czterokolorowy. Mamy  tak?e mo?liwo?? wykonania  graweru  na d?ugopisach metalowych. D?ugopisy z nadrukiem, dzi?ki swej niskiej cenie, mog? by? równie? uzupe?nieniem lub dope?nieniem kampanii reklamowej.  Cena zale?y przede wszystkim od  ilo?ci sztuk, a tak?e kolorów nadruku

   

Czapki

Czapki s? bardzo popularne zarówno w?ród m?odzie?y jak i osób starszych. Znakomicie sprawdzaj? si? one jako jeden z elementów odzie?y pracowniczej pozwalaj?c na ujednolicenie wizerunku firmy oraz marki. Ponadto czapki to ?wietny prezent dla Klientów ka?dego przedsi?biorstwa.

DÅ‚ugopisy

Smycze

Smycze reklamowe to jedne z  najbardziej u?ytecznych i popularnych gad?etów reklamowych ostatnich lat. Charakteryzuj? si? tym, ?e na smyczy mo?e by? grafika, zdj?cia, logotypy. Cena smyczy zale?y od:  ilo?ci smyczy, oraz akcesoria jakie maj? by? u?yte przy danej smyczy. Wi?kszo?? smyczy powstaje z ta?m o szeroko?ciach: 10, 15, i 20mm.

DÅ‚ugopisy

Kubki

Przyk?adowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Etui

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Zegary i radia

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Parasole

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Otwieracze

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Torby, plecaki

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Poduszki

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Podkładki pod mysz

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Gwizdki

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

 Zapalniczki

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

 

DÅ‚ugopisy

Kamizelki

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Breloki

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Latarki

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Antystresy

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Klipy

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

DÅ‚ugopisy

Gry

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

 DÅ‚ugopisy

Akcesoria komputerowe

Przykładowy tekst do zmiany w Panelu Administracyjnym.
Projektujemy i wykonujemy reklamy wielkoformatowe. Drukujemy na ploterze wielkoformatowym Roland XJ 740, który jest najnowoczeÅ›niejszÄ…Â… maszyna do wydruków wielkoformatowych na rynku. Posiada najnowoczeÅ›niejsze rozwiÄ…Â…zania konstrukcyjne, technologiczne i elektroniczne. WÅ›ród nich należy wymienią‡:

 

Copyright Spyro Strona glwna Firma Oferta Realizacje Sklep Kontakt